Luật Bất động sản

Liệu có lấp được “kẽ hở” chuyển mục đích sử dụng đất khi sửa luật đất đai 2023

Liệu có lấp được “kẽ hở” chuyển mục đích sử dụng đất khi sửa luật đất đai 2023

Trong nhiều vấn đề liên quan đến tài chính đất đai và giá đất, Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội phát hiện bước lùi trong quy định về chuyển mục đích sử dụng đất. Cụ thể, Luật Đất đai 2013 (Điều 57) và Dự thảo (Điều 117) liệt kê “các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép”, trong đó không cấm việc người đang sử dụng đất được chuyển mục đích sử dụng đất.

Dự án bồi thường: UBND huyện quyết định giá đất để tính tiền bồi thường

Dự án bồi thường: UBND huyện quyết định giá đất để tính tiền bồi thường

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 73/NQ-CP về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể. Nghị quyết nêu rõ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ quy định và tình hình thực tế của địa phương thực hiện ủy quyền cho UBND cấp huyện quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất; thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư; tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân; xác định giá đất đối với diện tích vượt hạn mức khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân.

Chung cư sở hữu có thời hạn không cần thiết, cần nhìn lại dự thảo

Chung cư sở hữu có thời hạn không cần thiết, cần nhìn lại dự thảo

04/11/2022 Luật nhà ở

Thời hạn sở hữu nhà chung cư được xác định theo thời hạn sử dụng của công trình nêu trong hồ sơ thiết kế công trình nhà chung cư, được cơ quan có thẩm quyền thẩm định và được tính từ khi nghiệm thu toàn bộ công trình nhà chung cư đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Những điểm mới Luật đất đai sửa đổi 2022

Những điểm mới Luật đất đai sửa đổi 2022

Theo Nghị quyết này, Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan có liên quan tiếp thu tối đa ý kiến của các Thành viên Chính phủ, các bộ, cơ quan liên quan, tập trung hoàn thiện dự án Luật về 10 vấn đề xin ý kiến Chính phủ và các nội dung khác của dự thảo Luật, cụ thể như sau:

Bỏ khung giá đất trong dự thảo luật Đất đai sửa đổi

Bỏ khung giá đất trong dự thảo luật Đất đai sửa đổi

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xin ý kiến nhân dân vào dự thảo Luật Đất đai sửa đổi. Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết quan điểm xây dựng dự luật là thể chế hóa đầy đủ Nghị quyết 18 của Trung ương về đất đai, cũng như các nghị quyết khác của Đảng. "Luật phải tháo gỡ được các vướng mắc trong thực tiễn, đưa thực tiễn đi vào luật", ông Hà nói.

Trang: 123