Luật Bất động sản

Người nước ngoài có được mua nhà ở Việt Nam không? mua loại nào?

Người nước ngoài có được mua nhà ở Việt Nam không? mua loại nào?

Theo khoản 1 Điều 159 Luật Nhà ở 2014 thì tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam gồm