Pháp lý dự án - Bất động sản

Điều kiện chuyển nhượng dự án chưa xong?

Điều kiện chuyển nhượng dự án chưa xong?

Đối với thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư theo pháp luật kinh doanh bất động sản hồ sơ chuyển nhượng dự án đầu tư bao gồm các giấy tờ quy định tại Điều 10 Nghị định 02/2022/NĐ-CP.

Điều kiện chuyển nhượng dự án chưa hoàn thành ra sao?

Điều kiện chuyển nhượng dự án chưa hoàn thành ra sao?

Đối với dự án đầu tư mà nhà đầu tư được chấp thuận theo quy định tại Điều 29 của Luật này và dự án đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định tại Điều 41 của Luật này; đối với dự án đầu tư không thuộc trường hợp quy định tại Điểm a Khoản này, việc chuyển nhượng dự án đầu tư hoặc chuyển quyền sở hữu tài sản cho nhà đầu tư tiếp nhận dự án đầu tư sau khi chuyển nhượng thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự, doanh nghiệp, kinh doanh bất động sản và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều kiện để được chuyển nhượng dự án

Điều kiện để được chuyển nhượng dự án

Chủ đầu tư chuyển nhượng đã có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất đối với toàn bộ hoặc phần dự án chuyển nhượng. (Khoản 2 Điều 49 Luật Kinh doanh bất động sản 2014)

Bán dự án - Điều kiện để dự án bất động sản được chuyển nhượng theo luật

Bán dự án - Điều kiện để dự án bất động sản được chuyển nhượng theo luật

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 49 Luật Kinh doanh bất động sản 2014, dự án bất động sản được chuyển nhượng phải có đủ các điều kiện sau:

Đặt lịch tư vấn và dịch vụ luật sư của chúng tôi

Đặt lịch tư vấn và dịch vụ luật sư của chúng tôi

Hồi đáp của Luật sư sẽ được thể hiện bằng văn bản, được Luật sư ký và đóng dấu công ty vào văn bản tư vấn. Văn bản tư vấn sẽ được gửi dưới dạng bản Scan và gửi lại qua Email. Phí dịch vụ: 1.000.000 VNĐ/văn bản.

Mẫu bài viết giới thiệu dự án của bạn để đăng lên Sàn dự án

Mẫu bài viết giới thiệu dự án của bạn để đăng lên Sàn dự án

Các phương tiện thông tin như website, mạng xã hội, blog,... giúp công việc mua bán bất động sản trở nên đơn giản hơn nhiều so với trước đây. Với một bài viết giới thiệu dự án bất động sản tốt được đăng trên nền tảng Internet, bạn đã có thể thu hút và làm nhiều khách hàng tiềm năng biết đến dự án của mình. Dưới đây là một số bài viết giới thiệu dự án mà bạn có thể tham khảo:

Trang: 12