Bán dự án - Điều kiện để dự án bất động sản được chuyển nhượng theo luật


Điều kiện để dự án bất động sản được chuyển nhượng theo luật


Theo quy định tại Khoản 1 Điều 49 Luật Kinh doanh bất động sản 2014, dự án bất động sản được chuyển nhượng phải có đủ các điều kiện sau:

– Dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đã có quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng được phê duyệt;

– Dự án, phần dự án chuyển nhượng đã hoàn thành xong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đối với trường hợp chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thì phải xây dựng xong các công trình hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ đã được phê duyệt;

– Dự án không có tranh chấp về quyền sử dụng đất, không bị kê biên để bảo đảm thi hành án hoặc để chấp hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Không có quyết định thu hồi dự án, thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; trường hợp có vi phạm trong quá trình triển khai dự án thì chủ đầu tư phải chấp hành xong quyết định xử phạt.

HÌNH THỨC LIÊN HỆ TƯ VẤN:

1. Gửi trực tiếp từ Form gửi câu hỏi bên cạnh.

2. Gửi thư về địa chỉ email của luật sư: lawyer.vu@bacvietluat.vn hoặc luatsudungst@gmail.com 

Hỗ trợ qua phone: 0938188889 - 0387696666 - 0386319999 

" HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN" - WWW.BACVIETLUAT.VN