Thị trường tiền số: 89% nhà đầu tư địa phương muốn đầu tư vào tài sản mới


89% nhà đầu tư địa phương muốn đầu tư vào tài sản mới. Hầu hết trong số họ quan tâm đến vốn cổ phần tư nhân.

Một nghiên cứu của Schroders Global đã chỉ ra rằng phần lớn (89%) các nhà đầu tư trong nước đang muốn đầu tư hoặc đã đầu tư vào các loại tài sản mới trong bối cảnh lạm phát gia tăng.

Sự thôi thúc tìm kiếm chân trời đầu tư mới cũng xuất phát từ kỳ vọng lợi nhuận cao hơn của các nhà đầu tư. Theo nghiên cứu, các nhà đầu tư đang tìm kiếm lợi nhuận trung bình hàng năm là 11,50%.

Trong số các loại tài sản tư nhân, các nhà đầu tư Hồng Kông quan tâm nhất đến vốn cổ phần tư nhân (64%), tiếp theo là tài sản (59%), bất động sản (53%) và tài chính cơ sở hạ tầng (53%).

Trong khi quan tâm đến việc đầu tư, một số nhà đầu tư Hồng Kông vẫn cảm thấy rằng họ thiếu kiến ​​thức trong việc đầu tư.


Theo nghiên cứu, chỉ 12% nhà đầu tư “mới bắt đầu / thô sơ” và 76% nhà đầu tư “chuyên gia / cao cấp” cảm thấy đủ hiểu biết để đưa ra quyết định đầu tư cho tương lai tài chính của họ.

Đây là lý do tại sao 65% người Hongkong được khảo sát tin rằng các công ty đầu tư nên đảm bảo rằng mọi người có đủ kiến ​​thức về các vấn đề tài chính cá nhân. Những người khác cho rằng đó phải là trách nhiệm cá nhân (25% / 0, hoặc trách nhiệm của cố vấn tài chính (51%) hoặc tổ chức giáo dục (40%).

Trong khi đó, nghiên cứu cũng cho thấy các nhà đầu tư Hồng Kông cũng tìm cách có quyền ảnh hưởng đến việc ra quyết định của công ty về các vấn đề như quản lý nguồn nhân lực (64%), vốn tự nhiên và đa dạng sinh học (58% _, cũng như khí hậu (54%). .

--------

(SÀN DỰ ÁN dịch thuật từ REA)