0017- Sử dụng phương pháp DCF để tính giá trị thương hiệu và tài sản vô hình ra sao?


Phương pháp tính giá trị thương hiệu với tài sản vô hình ra sao?

Phương pháp tính giá trị thương hiệu với tài sản vô hình có thể được thực hiện theo nhiều cách khác nhau, nhưng một trong những phương pháp phổ biến nhất là phương pháp chiết khấu dòng tiền tự do (DCF).

Phương pháp DCF tính giá trị thương hiệu bằng cách dự đoán lượng tiền mà thương hiệu này sẽ mang lại trong tương lai, rồi chiết khấu các dòng tiền đó về giá trị hiện tại. Phương pháp này yêu cầu nhà đầu tư phải có một dự báo về doanh thu và lợi nhuận của thương hiệu trong tương lai, và một tỷ lệ chiết khấu hợp lý để tính toán giá trị hiện tại của các dòng tiền này.

Một số yếu tố cần được xem xét khi sử dụng phương pháp DCF để tính giá trị thương hiệu, bao gồm:

Dự báo tương lai: Dự đoán tương lai là một phần quan trọng của phương pháp DCF. Dự báo nên được thực hiện dựa trên các thông tin hiện có về thị trường và ngành, cũng như các thông tin về sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể của thương hiệu.
Tỷ lệ chiết khấu: Tỷ lệ chiết khấu được sử dụng để tính toán giá trị hiện tại của các dòng tiền tương lai, và cần phải được xác định một cách chính xác. Tỷ lệ chiết khấu càng cao thì giá trị của thương hiệu sẽ càng thấp.
Rủi ro: Các rủi ro liên quan đến thương hiệu cũng cần được xem xét khi tính toán giá trị thương hiệu. Những rủi ro này có thể bao gồm những thay đổi về xu hướng thị trường, sự cạnh tranh từ các thương hiệu khác, hoặc các vấn đề liên quan đến bảo vệ thương hiệu.
Tóm lại, phương pháp DCF là một trong những phương pháp phổ biến nhất để tính giá trị thương hiệu với tài sản vô hình, nhưng nó cũng yêu cầu một sự đánh giá kỹ lưỡng về các yếu tố tác động đến giá trị của thương hiệu

---------

( Bài viết của Luật sư Vũ Ngọc Dũng - Tư vấn M&A và dự án)