Thị trường BĐS

M&A dự án bất động sản thu hút nhà đầu tư ngoại 2022

M&A dự án bất động sản thu hút nhà đầu tư ngoại 2022

Hoạt động mua bán sáp nhập - M&A các dự án bất động sản tại Việt Nam có nhiều cơ hội để thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài và đây được coi là hình thức chủ đạo để nhà đầu tư lựa chọn là “điểm đến” đầu tư tại Việt Nam. Vì thế, để tăng thêm sức hấp dẫn với các nhà đầu tư "ngoại", thị trường cần phát huy tối đa tiềm năng và khắc phục những hạn chế, nhất là về mặt chính sách, pháp luật để huy động nguồn lực đất đai vào đầu tư phát triển.

M&A- Đặc điểm của thị trường bất động sản

M&A- Đặc điểm của thị trường bất động sản

Nó có vị trí cố định và không thể di dời được; nó có tính lâu bền; nó chịu sự chi phối mạnh mẽ của pháp luật và các chính sách của nhà nước; nó mang tính cá biệt và khan hiếm; nó mang nặng yếu tố tập quán, thị hiếu và tâm lí xã hội; nó có tính thích ứng cao; các hàng hoá BĐS chịu ảnh hưởng lẫn nhau và nó phụ thuộc vào năng lực quản lí.

M&A - Khái niệm về thị trường bất động sản

M&A - Khái niệm về thị trường bất động sản

Có rất nhiều ý kiến khác nhau về đối tượng và nội dung hoạt động của thị trường BĐS. Cụ thể là: ý kiến thứ nhất cho rằng, TT BĐS với TT đất đai là một, vì tài sản phải gắn liền trên đất mới là BĐS; ý kiến thứ hai cho rằng TT BĐS là TT nhà đất cả về giá trị và số lượng; ý kiến thứ ba cho rằng thị trường BĐS là các hoạt động mua bán trao đổi, cho thuê, thế chấp theo quy luật của nền kinh tế thị trường.

Sự chuyển mình mạnh mẽ của doanh nghiệp Việt Nam ảnh hưởng tới bất động sản

Sự chuyển mình mạnh mẽ của doanh nghiệp Việt Nam ảnh hưởng tới bất động sản

Hội môi giới bất động sản Việt Nam, đưa ra tại hội thảo này cho thấy khoảng 70% sàn bất động sản đã ngừng hoạt động, nhiều nhân lực trong lĩnh vực chịu không ít thiệt thời. Gần 30% hoạt động nhưng trong đó chỉ 30-50% sàn có giao dịch nhưng giao dịch chỉ cầm chừng

M&A - Dòng vốn từ các nhà đầu tư nước ngoài ảnh hưởng tới thị trường bất động sản năm 2022 thế nào?

M&A - Dòng vốn từ các nhà đầu tư nước ngoài ảnh hưởng tới thị trường bất động sản năm 2022 thế nào?

Bối cảnh dịch bệnh khiến nhiều chủ đầu tư nước ngoài có cơ hội giải quyết vấn đề khan hiếm đất sạch và giá đất liên tục leo thang suốt 3 năm qua. Họ đang rất chủ động trong việc hợp tác với các tập đoàn bất động sản trong nước tại những dự án có quy mô lớn.

M&A - Các gói kích thích kinh tế ảnh hưởng tới thị trường bất động sản 2022

M&A - Các gói kích thích kinh tế ảnh hưởng tới thị trường bất động sản 2022

Năm 2021 là một năm thị trường bất động sản tăng trưởng nóng và thiếu bền vững do các tác động tiêu cực của Covid-19. Bước sang năm 2022, câu chuyện của ngành bất động sản sẽ có nhiều thay đổi, trong đó 3 yếu tố là các gói kích thích kinh tế, sự tích cực của nhà đầu tư nước ngoài và sự chuyển mình của nhà đầu tư trong nước sẽ tạo ra những khác biệt rõ rệt.

Trang: 1234